Derneğimiz başta üniversite öğrencileri olmak üzere 600 ihtiyaç sahibi aileye aynî ve nakdî yardımda  bulunmaktadır.